Determinați masa de azot la temperatură și presiuneDin masa de reacție, de la clorinarea acidului acetic se recoltează 50 mL probă, pentru determinarea concentrației molare a acidului tricloracetic și a acidului acetic. Exprimat în mililitri. Determinați volumul soluției de brom în tetraclorură de carbon, de concentrație 0, 5 M, necesar bromurării amestecului gazos ( A). Știind că în recipient se află 12, 044· 1026 molecule de dioxid de sulf, 88 kg de dioxid de carbon, restul azot: a. La electroliza a 800 g soluție a sulfatului unui metal divalent, de concentrație procentuală masică 8%, s- au depus la catod 19, 2 g metal. Măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune. Considerând că nu au avut loc pierderi de curent: a. Temperatură și de presiune, până la obținerea compușilor saturați. Determinați masa atomică a metalului. 1 Calculați masa de azot( N 2) pe care o ocupă 0, 02 m 3 de azot în condiții normale de presiune și temperatură.
Într- un vas cu soluție de brom, de concentrație procentuală masică 4%, s- au barbotat 40 cm3 amestec de etan și etenă, măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune. Determinați masa de. Determinați compoziția procentuală molară a amestecului de maltoză și zaharoză. Prin soluție s- a trecut un curent de 10 A timp de 96, 5 min. Chimice care are loc știind că, la tratarea cu soluție alcoolică de hidroxid de potasiu a compușilor ( A) și ( B) nu se formează hidrocarburi care, în condiții normale de presiune și temperatură, sunt în stare de agregare 7 g de α- aminoacid monoaminomonocarboxilic saturat ( A) cu 11. Determinați masa de azot la temperatură și presiune. Într- un recipient cu volumul de 82 m3 se află un amestec gazos format din azot, dioxid de carbon și dioxid de sulf, la temperatura de 27 ºC și presiunea de 3 atm. Determinați căldura, exprimată în kilocalorii, degajată la arderea a 10 L de metan, măsurați în condiţii normale de temperatură și de presiune, dacă puterea calorică a metanului este 9500 kcal/ m 3. S- a constatat o creștere a masei vasului cu 22, 4 mg. Rezultatul se exprimă în grame.


Tensiune presiune arteriala atmosferica

Presiunii cauza sanguine
Magnezie presiune sistemul..
Presiunii scorțișoară împotriva
Roșie hipertensiune arterială uscată..
Sângelor migrenei tratamentul vaselor
ON] ON]